मुसिकोट नगरपालिकाले मुसिकोटको एक चिनारी” पूस्तक प्रकाशनका गर्ने

गोविन्द कंडेल मुसिकोट गुल्मी । मुसिकोट नगरपालिका गुल्मीले निकट भविष्यमानै मुसिकोट एक चिनारी नामक पुस्तक प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

नगरपालिकाले मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मीको विभिन्न पक्षहरु ९ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पूर्वाधार, वातावरण, साहित्य लगायतका विषयवस्तुहरु० समेटिएको पुस्तक प्रकाशन गर्ने भएको हो ।

विहिवार एक सूचना जारी गरी नगरपालिकाले मुसिकोट नगरपालिकामा स्थायी ठेगाना भई स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न नागरिकहरुबाट लेखररचनाहरु माग गरेको छ ।

लेख रचना उपलव्ध गराउन चाहने नागरिकहरुले भाद्र मसान्त भित्र मुसिकोट नगरपालिकाको उपयुक्त लेख/रचनाहरु मिति २०७८ भाद्र मसान्त सम्म यस कार्यालयको ईमेल ठेगानाmusikot.chinari@gmail.comउपलव्ध गराई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।
सूचनाको पुर्णपाठ

लेखररचना उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना ।प्रस्तुत विषयमा मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मीको विभिन्न पक्षहरु ९आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पूर्वाधार, वातावरण, साहित्य लगायतका विषयवस्तुहरु०

समेटिएको मुसिकोट–एक चिनारी नामक पुस्तक छपाई गर्ने प्रयोजनको लागि मुसिकोट नगरपालिकामा स्थायी ठेगाना भई स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न महानुभावहरुबाट उपयुक्त लेखररचनाहरु मिति २०७८ भाद्र मसान्त सम्म यस कार्यालयको

ईमेलठेगानाmusikot.chinari@gmail.comउपलव्ध गराई दिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर